Är en vetenskap som syftar till att återställa funktion och minska eller förebygga smärta i kroppen.Pågående forskning vävs samman med beprövad erfarenhet för att ge patienten bästa möjliga omhändertagande.

Sedan 1994 är yrkesgruppen legitimerad av socialstyrelsen. Vi arbetar under Lex Maria, hälso- och sjukvårdslagen. Det betyder att jag under lag har tystnadsplikt och svarar för att patientens uppgifter och journal hanteras med sekretess.

Vad gör en naprapat?

En naprapat undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt funktion i hela det neuromuskuloskeletala systemet – allt som är nerv, muskel eller led. Det spelar ingen roll om smärtan sitter i axel, fotled eller nacke. I behandlingen tas hänsyn till såväl leder och skelett som muskler och övriga mjukdelar. Just den kombinationen av specifik kompetens inom manuell terapi och goda kunskaper inom ortopedi och annan konventionell medicin är kärnan inom naprapati. För att kunna behandla måste man veta vad man skall behandla – diagnosticera och vad man inte skall, eller kan, behandla.

Jag arbetar främst med mina händer. Ofta kombineras ledspecifika behandlingstekniker som mobilisering eller manipulation med mjukdelsbehandling som massage, bindvävstekniker och stretching. Vid vissa muskulära smärttillstånd kan jag också använda Dry Needling som är en form av västerländsk akupunktur. Sedan hösten 2016 har jag även en stötvågsmaskin. Stötvåg är speciellt effektivt på senbesvär så som plantarfascit, ibland kallat hälsporre och epicondylalgi som betyder smärta vid armbågen, tennis- eller golfarmbåge. Andra senbesvär är hopparknä, löparknä och achillestendinos/hälsenesmärta, alla kan behandlas framgångsrikt med stötvåg allra helst i samband med träning. Ju mer arbete du kan göra hemma desto enklare och snabbare går det hos mig.

Vad är knaket?

Knaket kommer ofta då vi behandlar med det vi kallar manipulation och som kiropraktorerna kallar HVLA (High velocity, low amplitude) manipulation. Kort sagt; minsta möjliga rörelse så fort som möjligt. Syftet är att återskapa specifik rörlighet i en led som av någon fysiologisk anledning är begränsad. Själva knaket är inte ben som flyttar sig eller ”hoppar rätt” utan uppstår när undertrycket mellan ledytorna hastigt släpper och vätska förflyttas i leden. Det måste alltså inte knaka även om många tycker att det känns bra. När du kommer till mig gör jag en individuell bedömning utifrån ditt tillstånd, ålder, kön, samtida sjukdomar etc. Därefter väljs behandlingsmetod, det finns alltid alternativ! Tillsammans arbetar vi fram det som fungerar bäst för dig så att du är delaktig och dig trygg med all behandling du får hos mig.

Behandling och pris